Khung Trần Thạch Cao Chìm Xương Cá Xtra V

Khung trần thạch cao chìm xương cá Xtra V có chất lượng cực kỳ cao cấp được dùng trong phân khúc văn phòng, khu thương mại và nhà phố