Khung trần nổi T3 – USG Boral

Khung trần nổi T3 được sản xuất theo công nghệ Đức với lớp sơn dày giúp hệ khung trần của bạn ổn định và bền màu với thời gian