Bột xử lý mối nối thạch cao Gypfill SUPERJOINT

Bột xử lý mối nối thạch cao Gypfill SUPERJOINT là loại bột gốc thạch cao dùng kết nối các mối nối tấm thạch cao, vách thạch cao