Bột xử lý mối nối thạch cao EASYJOINT90

Bột xử lý mối nối thạch cao EASYJOINT90 giúp liên kết mối nối và hoàn thiện hệ trần, vách ngăn bởi khả năng giúp kết dính tốt giữa băng giấy với bề mặt tấm thạch cao